به سایت مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان خوش آمدید
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
نظرسنجی
كيفيت انجام خدمات در بيمارستان شفايحيايئان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوب
متوسط
ضعيف

لینک ها
معرفي بيمارستان

معرفي بيمارستان

ساختمان مركزي بیمارستان

ساختمان اصلي بيمارستان درشش طبقه وبه شكل H كه بخشهاي بستري واتاق عملها را شامل مي شود.

زير همكف

انبارمرکزی، آشپزخانه و سردخانه مواد غذايي وسالن غذا خوری رختكن پرسنل خانم ، خياط خانه،‌لاندری،‌   ،  CSSDواحد CTوMRIو پزشكي هسته اي

طبقه همكف

اطلاعات ،بخش اورژانس ، پذيرش ،ترخيص ، حسابداري درآمد ،داروخانه سرپايي ، دفتر رياست ، دفتر مديريت ، دفتر پرستاري ،دفتر رسيدگي به شكايات ،دفتر بهبود كيفيت ، واحد فتوکپی ، نماينده های بیمه ، مخابرات ، بخش یک مردان

طبقه اول

بخش اطفال وكودكان ، icu ، آزمايشگاه ،پاتولوژي ، راديولوژي

طبقه دوم

مجموعه اتاق عملهاي يك ودو

طبقه سوم

مجموعه اتاق عمل های سه  ،بخش زنان

طبقه چهارم

بخش مردان 2 ،پاويون پزشكان ،مجموعه سالنهاي آموزش وجلسات

ساختمان كلنيك درمانگاه

طبقه زیر همکف : بایگانی مدارک پزشکی ورادیولوژی

طبقه اول : کتابخانه ،گزینش ،مرکز پژوهش وتحقیقات

طبقه همکف : کلينیکها ، پذیرش وصندوق درمانگاه ،مددكاري ، سنجش تراكم استخوان ، انفورماتیک