به سایت مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان خوش آمدید
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
نظرسنجی
كيفيت انجام خدمات در بيمارستان شفايحيايئان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوب
متوسط
ضعيف

لینک ها
ایمنی بیمار

دكتر شريعت زاده

مسئول فني و مسئول ايمني بيمار

 

خانم صابري

كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار

   دانلود : تيم_ايمني.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : فرم_گزارش_داوطلبانه_خطا.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : مدیریت_خطر.pdf           حجم فایل 4398 KB
   دانلود : شاخص_هاي_كشوري_ايمني_بيمار.PDF           حجم فایل 40 KB
   دانلود : دستورالعمل_صحت_دارويي.pdf           حجم فایل 387 KB
   دانلود : دستورالعمل_شناسايي_بيمار.pdf           حجم فایل 381 KB
   دانلود : دستورالعمل_رضايت_آگاهانه.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود : دستورالعمل_داروهاي_مشابه.pdf           حجم فایل 654 KB
   دانلود : دستورالعمل_داروهاي_حيات_بخش.pdf           حجم فایل 692 KB
   دانلود : دستورالعمل_داروهاي_با_هشداربالا.pdf           حجم فایل 585 KB
   دانلود : دستورالعمل_جراحي_ايمن.pdf           حجم فایل 369 KB
   دانلود : دستورالعمل_پيشگيري_از_سقوط_تخت.pdf           حجم فایل 409 KB
   دانلود : دستورالعمل_پيشگيري_از_زخم_بستر.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : دستورالعمل_پيشگيري_از_اتصالات_نادرست.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : دستورالعمل_بهداشت_دست.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : دستورالعمل_بازديد_مديريتي.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : دستورالعمل_استريليزاسيون_فوري.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : دستورالعمل_ارتباط.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : HFMEA-95.pdf           حجم فایل 241 KB