به سایت مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان خوش آمدید
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
نظرسنجی
كيفيت انجام خدمات در بيمارستان شفايحيايئان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوب
متوسط
ضعيف

لینک ها
راهنمای ترخیص بیماران
*ساعت ترخيص بيماران 11:00 ظهر ميباشد*
راهنماي ترخيص بيمار
دستور ترخيص توسط پزشك معالج صادر ميشود
         پرونده توسط منشي بخش به واحد ترخيص ارجاع ميشود
          محاسبه پرونده توسط واحد ترخيص انجام ميشود و پرونده بيمار آماده ترخيص ميباشد
           در مرحله آخر همراه بيمار توسط پرستاران جهت تسويه حساب به واحد ترخيص راهنمايي مي گردد