به سایت مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان خوش آمدید
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
نظرسنجی
كيفيت انجام خدمات در بيمارستان شفايحيايئان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوب
متوسط
ضعيف

لینک ها
کنترل عفونت
سركار خانم عسگري
سوپروايزر كنترل عفونت
   دانلود : فرايند_مواجهات_شغلي.pdf           حجم فایل 188 KB
   دانلود : فرايند_بيمار_يابي.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : دستورالعمل_تعويض_وسايل_و_تجهيزات.pdf           حجم فایل 880 KB
   دانلود : الگوريتم_عفونت.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : اقدامات_تشخيصي_در_ماني_(بروسيج.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود : احتياطات.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : 4عفونت_اصلي_بيمارستان.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : كتاب_كنترل_عفونت_بيمارستان.pdf           حجم فایل 2731 KB
   دانلود : دستورالعمل_پيشگيري_از_سقوط_تخت.pdf           حجم فایل 409 KB
   دانلود : دستورالعمل_پيشگيري_از_زخم_بستر.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : دستورالعمل_پيشگيري_از_اتصالات_نادرست.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : دستورالعمل_بهداشت_دست.pdf           حجم فایل 792 KB
   دانلود : دستورالعمل_بازديد_مديريتي.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : دستورالعمل_استريليزاسيون_فوري.pdf           حجم فایل 218 KB