به سایت مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان خوش آمدید
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
نظرسنجی
كيفيت انجام خدمات در بيمارستان شفايحيايئان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوب
متوسط
ضعيف

لینک ها
راهنماي پذيرش بستري
فرايند بيماران بستري مركز آموزشي شفايحيائيان
بيمار پس از ويزيت درمانگاه پرونده را به متصدي پذيرش باجه 5 تحويل نمايد
متصدي پذيرش ضمن تحويل پرونده اقدام به بررسي آن از نظر كامل بودن موارد ذيل مي نمايد
داشتن دستور بستري با درج تاريخ و تشخيص و ثبت آن در دفترچه بيمار و همچنين اعتبار دفترچه بررسي و اطلاعات لازم را با ثبت در برگه كارت نوبت تحويل بيمار مي نمايد
همراه داشتن مدارك در تاريخ تعيين شده از قبيل اصل شناسنامه و اصل كارت ملي جهت بستري الزامي است
جهت بستري بيماران خانم در صورت متاهل بودن رضايت همسر بيمار, در صورت مجرد بودن رضايت پدر بيمار , در صورت فوت همسر يا پدر گواهي فوت
جهت بستري بيماران زير 18 سال رضايت پدر بيمار و در صورت فوت داشتن گواهي فوت و قيم نامه الزامي است
بيماراني كه كانديد جراحي ستون فقرات مي باشند داشتن مدارك ذيل در پرونده الزامي است
داشتن برگه مشاوره داخلي و ريه
نسخه پروتز تاييد شده توسط داروخانه و تجهيزات پزشكي
* توجه*
بيماراني كه كانديد جراحي تعويض مفصل زانو مي باشند داشتن مدارك ذيل در پرونده آنها الزامي است
داشتن سابقه بيماري بالاي 5 سال
نسخه تاييد شده پروتز توسط داروخانه و تجهيزات پزشكي
*توجه*
بيماراني كه كانديد جراحي تعويض مفصل لگن مي باشند
داشتن سابقه بيماري بالاي 5 سال
نسخه تاييد شده پروتز توسط داروخانه و تجهيزات پزشكي